Mzda, daň ze mzdy a mzdové podklady

 

Rakousko nemá stanovenou minimální mzdu. Výpočet mezd se řídí kolektivní smlouvou s ohledem na danou profesi.

Zaměstnanci vyslaní do Rakouska zaměstnavatelem se sídlem v ČR mají po dobu výkonu práce v Rakousku nárok na kolektivní smlouvou nejen nařízenou mzdu, ale také celkovou odměnu včetně zvláštních příplatků (tedy i vyplacení 13. a 14. mzdy).

Je velmi důležité zařadit správně zaměstnance do mzdové skupiny příslušné kolektivní smlouvy. Zohledňuje se skutečně vykonaná činnost, vzdělání, kvalifikace a pracovní zkušenost zaměstnance.

 

Kolektivní smlouvy:

 

      1.      smlouvy pro manuální pracovníky

      2.      smlouvy pro administrativní pracovníky

 

Doklady, které je potřeba mít vždy v místě výkonu práce:

 

           ·         mzdové podklady, které dokládají, jak a na jakém základě je stanovena odměna
           (všechny doklady musí být v německém jazyce)

           ·         pracovní smlouva

 

Doklady je možné mít v elektronické podobě, která musí umožnit jejich bezprostřední zobrazení. Není možné si je nechat dodatečně zaslat.

 

Co jsou mzdové podklady:

 

          ·         pracovní smlouva nebo písemný záznam o obsahu pracovní smlouvy

          ·         zaměstnanecký list včetně dodatku ke smlouvě, ze kterého je zřejmé, že zaměstnanec obdrží po dobu                        vyslání do Rakouska odpovídající výši mzdy

          ·         doklad o správném zařazení zaměstnance do mzdové skupiny – tzn. doklad o jeho kvalifikaci, praxi apod.

          ·         přehledy pracovních hodin

          ·         výplatní pásky zaměstnance nebo výpis z bankovního účtu

 

Všechny dokumenty je potřeba mít k dispozici v německém jazyce po celou dobu zakázky. A to i za zaměstnance, kteří na zakázce pracovali pouze v mezidobí.

 

Není žádná lhůta na doplnění chybějících podkladů!

 

Výjimka minimální mzdy je možná jen v případě montážního privilegia. To se ale nevztahuje na obor stavebnictví!

 

Daň ze mzdy

Platí se v ČR pokud:

 

Zaměstnanec vykonává práci na území Rakouska max. 183 dní (včetně víkendů a svátků) v časovém období 12 měsíců.

 

Platí se v Rakousku pokud:

 

         ·         český zaměstnanec je vyslán na dobu delší než 183 dní

         ·         český zaměstnavatel je v Rakousku rezidentem

         ·         má český zaměstnavatel v Rakousku provozovnu

         ·         má český zaměstnanec v Rakousku bydliště nebo trvalý pobyt

 

Zaměstnanci vyslaní personální agenturou mají povinnost platit daň ze mzdy v Rakousku

od 1. dne vyslání.

 

Sociální a zdravotní pojištění

 

Vyslání kratší než 24 měsíců – zaměstnanci zůstávají přihlášeni k sociálnímu pojištění v ČR

Vyslání delší než 24 měsíců – končí povinnost přihlášení v ČR již začátkem vyslání

 

 

 

 

 

KONTAKT

Mag. Christian Kunst

Tel: +43 02852 531 45

christian.kunst@kzwei-wirtschaftstreuhand.at

 

Pro česky hovořící klienty:

 

Alena Kunst

Tel: +420 775 012 443 

Tel: +43 660 2777 154

alena.kunst@kzwei-wirtschaftstreuhand.at

 

Miroslava Žiaková

Tel: +420 774 878 880 

miroslava.ziakova@kzwei-wirtschaftstreuhand.at

 


 

 

Litschauer Straße 34

Gmünd

3950

Niederösterreich

Rakousko 

 

Dorfstraße 225

Wörschach 

8942

Steiermark

Rakousko

http://www.kzwei-wirtschaftstreuhand.at