Vysílání zaměstnanců do Rakouska 

 

Zvláštním tématem je:

OSVČ vs. vysílání zaměstnanců – „zdánlivá samostatně výdělečná činnost

 

Rakouskými kontrolními orgány je pečlivě sledována oblast „zdánlivé samostatně výdělečné činnosti.“

V České republice je běžnou praxí, že zaměstnavatelé „šetří“ na vedlejších nákladech souvisejících s výplatou mzdy

a neuzavřou s pracovníky pracovní smlouvu, ale spolupracují s nimi jako se samostatnými podnikateli – živnostníky (OSVČ) na základě např. smlouvy o dílo. Tato praxe však není v Rakousku běžná a může mít za následek zahájení správního řízení.

 

Kvalifikace OSVČ a zaměstnanců se může dle českého a rakouského práva rozcházet. Pravomoc rozhodnout o klasifikaci, zda se jedná o zaměstnance nebo OSVČ, přísluší dle evropského práva hostující zemi, tedy Rakousku.

Dojde-li při úřední kontrole k překvalifikování smluvního vztahu, vzniká jednak dodatečná platební povinnost ohledně pojistného na sociálním zabezpečení a ostatních pracovněprávních nárocích zaměstnanců vůči zaměstnavateli – minimální mzda, nárok na dovolenou, náhrada mzdy atd., jednak hrozí vysoké správní tresty. Při porušení zákona hrozí sankce ve formě správního trestu (peněžní pokuty). Pokuty přitom mohou dosáhnout výše až 20 tis. EUR za každého dotčeného zaměstnance, a tím mohou být pro drobné řemeslníky/OSVČ likvidační.

 

Co se rozumí vysíláním pracovníků:

Situace, kdy podnik se sídlem v ČR vyšle zaměstnance za účelem výkonu sjednané práce do Rakouska. Předpokladem pro vysílání zaměstnanců do Rakouska je, že jejich obvyklé místo výkonu práce není v Rakousku. I krátkodobý pracovní výkon (např. na hodinu i méně) podléhá ohlašovací povinnosti u Finanční policie, která funguje jako Centrální koordinační místo (ZKO) Spolkového ministerstva financí pro kontrolu nelegálního zaměstnání.

 

Dále platí povinnost mít na pracovišti k dispozici požadované dokumenty a dodržet rakouské sociální a mzdové podmínky (dle kolektivní smlouvy).

 

 

 Doklady, které je potřeba mít u sebe (včetně překladu do němčiny):

 

         ·         občanský průkaz nebo pas

         ·         kopie ohlášení zaměstnance Finanční policii

         ·         potvrzení EU o vyslání

         ·         mzdové podklady

         ·         potvrzení o sociálním pojištění – formulář A1 (není potřeba překládat)

         ·         doklad o kvalifikaci zaměstnance (maturitní vysvědčení, učňovský list)

 

POZOR: V případě kontroly ze strany Finanční policie je zapotřebí předložit kompletní doklady, včetně požadovaného překladu do němčiny. V případě zjištění jakýchkoliv nedostatků v dokumentaci se pokutě již nelze vyhnout!

 

Hlášení o vyslání do Rakouska se provádí výhradně prostřednictvím automatizovaných

elektronických formulářů ZKO.

 

ZKO3 – Hlášení o vyslání do Rakouska

ZKO4 – Hlášení o přenechání do Rakouska

Rámcové ohlášení – podává se maximálně na období 3 měsíců

Hromadné ohlášení – pro obdobné zakázky pro více zadavatelů

 

Výjimky z ohlašovací povinnosti:

        ·         obchodní jednání

        ·         účast na seminářích, kongresech, kulturních akcích

        ·         činnost v rámci mezinárodních programů vzdělávání či výzkumu na školách

        ·         účast na soutěžích

        ·         vystavování na veletrzích a výstavách

        ·         činnost v tranzitní dopravě – pokud v Rakousku nedochází k nakládce ani vykládce zboží

        ·         doprovodný pedagogický personál

 

 

KONTAKT

Mag. Christian Kunst

Tel: +43 02852 531 45

christian.kunst@kzwei-wirtschaftstreuhand.at

 

Pro česky hovořící klienty:

 

Alena Kunst

Tel: +420 775 012 443 

Tel: +43 660 2777 154

alena.kunst@kzwei-wirtschaftstreuhand.at

 

Miroslava Žiaková

Tel: +420 774 878 880 

miroslava.ziakova@kzwei-wirtschaftstreuhand.at

 


 

 

Litschauer Straße 34

Gmünd

3950

Niederösterreich

Rakousko 

 

Dorfstraße 225

Wörschach 

8942

Steiermark

Rakousko

http://www.kzwei-wirtschaftstreuhand.at